کنفرانس ها و همایش ها : موسسه فرهنگی هنری آراد

کنفرانس ها و همایش ها

dhgdf

همایش تجلی تلاش یک جامعه برای برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش ، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است.

 

موسسه آراد این امکان را دارد که با بهترین کیفیت برگزار کننده همایش ها و کنقرانس های شما باشد.

برخی از مزیت های ما در برگزاری مراسم و کنفرانس ها :

-          بهره مندی از تیمی مجرب و متخصص در برگزاری مراسم و کنفرانس های رسمی

-          ارتباط مستمر و فعال با برجسته ترین فضاهای رسمی جهت برگزاری مراسم و کنفرانس ها ازجمله برج میلاد و مجموعه رایزن

-          دارا بودن تیم تبلیغاتی و رسانه ای گسترده و فعال

همایش / کنفرانس و جامعه :

همایش ها ، به تعبیری ، شاخص پیشرفت و تحول علمی و اجتماعی در یک کشور محسوب می شوند . به عبارت دیگر ، می توان استدلال کرد که رابطه مستقیمی میان کمیت و کیفیت همایش ها با رشد و تحول یک جامعه وجود دارد .

 

دسته بندی همایش ها / کنفرانس ها :

 

• همایش / کنفرانس بین المللی

آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی سال ۱۳۸۰ هیات دولت :

۱- برگزار کننده همایش یک نهاد بین المللی باشد (البته این الزام قطعی نیست)

۲- نهاد برگزار کننده از نظر جهانیان و سازمانها معتبر و متخصص باشد .

۳- همایش هدف های بین المللی را دنبال کند .

۴- بخش قابل قبولی از مقاله های ارائه شده توسط شرکت کنندگان خارجی ارائه شود .

• همایش / کنفرانس ملی

• همایش / کنفرانس منطقه ای

• و …

ساختار سازمانی یک همایش / کنفرانس :

 

•••• رئیس همایش

•••• دبیر همایش

•••• کمیته علمی همایش

•••• کمیته اجرایی همایش

•••• دبیرخانه همایش